Ryhmäpuheenvuoro Sastamalan valtuustossa 16.11.2015

Share |

Maanantai 16.11.2015 klo 18:13


Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kuuntelijat

Vuoden 2016 talousarvioesitys on laadittu tilanteessa, jossa kuntien tehtävät, toimintaympäristö ja olemus lähitulevaisuudessa ovat epäselvät. Myös kansainvälinen tilanne tuo omat heijastumansa valmisteluun.

Turvapaikanhakijoiden runsas määrä on talousarviokirjassa tunnistettu yhdeksi riskiksi, johon pitää varautua. Vihreän valtuustoryhmän näkemys on, että kaupunkimme tulee aloittaa aktiiviset toimet myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten kotouttamiseksi. Monet heistä ovat hyvin koulutettuja osaajia, jotka voivat olla meille voimavara. Kokonaisuutena turvapaikanhakijat ovat saman terrorin uhreja kuin perjantain iskuissa kuolleet, haavoittuneet ja järkyttyneet ihmiset.

Hyvät valtuutetut, Sastamalan vihreä valtuustoryhmä pitää vuoden 2016 talousarvioesitystä olennaisilta osiltaan onnistuneena. Se jatkaa vuosi sitten aloitettua linjaa, ja talousarvion alussa kerrataan tiiviisti jo tehdyt tuottavuustoimenpiteet. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta investointeja ei ole kokonaan jäädytetty ja niiden suunnittelussa on osoitettu joustavuutta esimerkiksi nostamalla Varilan koulun investointi vuodelle 2016.

Myönteistä talousarviossa ja koko kaupungin toiminnassa on aktiivinen ja kehittävä ote. Se näkyy erityisesti  sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten palveluissa. Vihreän valtuustoryhmän näkemys on, että aktiivisella kehittämistoiminnalla voidaan saavuttaa etuja SOTEn toimeenpanon yhteydessä. Jos näillä toimilla onnistumaan ennakoimaan tulevia kuntien velvoitteita ja löytämään toimiva tapa huolehtia niistä, meillä voi olla tarjota sellaisia toimintamalleja, joita otetaan laajemminkin käyttöön.

Perhepalveluverkoston kehittämisessä tehtävä työ on myös hyvä esimerkki kaupungin vision mukaisesta tavasta toimia – siis olla edelläkävijä ja osaava uudistaja. Mahdollisesti myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä samoissa tiloissa löytyy jotain sellaista, josta muut kunnat ja itsehallintoalueet tulevat oppimaan Sastamalaan.

Toisaalta myös huolenaiheemme löytyvät lasten ja nuorten puolelta. Vihreä valtuustoryhmä haluaa korostaa, että vaikeinakin aikoina – ja kenties erityisesti niinä - kunnan tehtävä on huolehtia kuntalaisten palveluista: tasata huonojen aikojen iskujen vaikutuksia kuntalaisiin ja huolehtia siitä että lapset ja nuoret saavat elämälleen hyvät edellytykset.

Turvallinen kasvun ja opin polku on yksi keskeinen arvomme. Kuitenkin perusopetukseen suunnitellaan suuria leikkauksia, joiden toteutustapa on talousarviossa avoin ja varhaiskasvatuksessa varaudutaan varhaiskasvatuslain ja hallitusohjelman mukaisiin päivähoidon laadun heikennyksiin. Vihreä valtuustoryhmä korostaa, että kunnalla on oikeus järjestää hallitusohjelmaa parempaa päivähoitoa. Esimerkiksi Valkeakosken kaupunki on näin päättänyt.

Näkemyksemme on, että subjektiivisen päivähoidon takaaminen kaikille lapsille tukee niidenkin lasten kehitystä, joiden vanhemmat ovat jostain syystä syrjäytyneet työelämästä ja yhteiskunnasta. Samalla se helpottaa vanhempien paluuta työelämään. Työllisyys ja elinkeinopolitiikka on yksi Sastamalan kaupungin strategisista painopisteistä, joten pidämme näiden asioiden järjestämistä strategian mukaisena toimintana. Lapsen hyvän kehityksen ja päivähoitohenkilökunnan työssä jaksamisen näkökulmasta on lisäksi tärkeää, että ryhmät ovat riittävän pieniä. Tuemme tässä SDPn valtuustoryhmän esitystä.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa painottaa, että kaupungin taloutta ja toimintaa on tarkasteltava ensisijaisesti kuntakonsernin tasolla. Jo nyt lainoista ja takausvastuista lähes puolet on kuntakonsernin. Kun kuntalakikin korostaa tulevaisuudessa konserninäkökulmaa ja itsehallintoalueuudistus vavisuttaa kunnan roolia perusteellisesti, tulisi kaupungissa tarkastella systemaattisesti eri toimintojen järjestämismuotoja. Kunnallispolitiikan professori Arto Haverin mukaan kuntien tärkeä rooli on jatkossa kuntalaisten itsemääräämisoikeuden ja demokratian toteuttaminen. Tällöin myös palveluiden järjestämismuotojen tulisi olla kansanvaltaa tukevia. Yhtiöt eivät sitä ole.

Lopuksi Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää kaupungin johtoa ja kaikkia talousarvion laadintaan osallistuneita mittavasta työstä.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini