Lyhyt CV

Lataa yksityiskohtainen CV tästä

Peruskoulutus

2014 Hallintotieteiden tohtori. Tampereen yliopisto. Väitöskirja ”Luontopolitiikkaa lähiöissä. Lähiöluonnon muotoutuminen Tampereen Hervannassa ja Vuoreksessa”

1993-94 Ammatillinen opettajakoulutus kehitysmaasuuntautuneessa 
koulutusohjelmassa, Kurun normaalimetsäoppilaitos

1991 Filosofian maisteri, biologian koulutusohjelma, Joensuun yliopisto

1986 Ylioppilas Puumalan yhteislukio

Päätoimet

1.8.2015- Lehtori. Tampereen ammattikorkeakoulu. Teollisuusteknologian yksikkö. Oto Kestävän kehityksen ryhmän puheenjohtaja.

1.8.2011-31.7.2015 Päätoiminen tuntiopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu teollisuusteknologian yksikkö, metsätalouden koulutusohjelma ja degree programme in environmental engineering. Syyslukukaudesta 2012 tehtävään sisältyy Kestävän kehityksen asioista vastaaminen Tampereen ammattikorkeakoulussa.

1.11.2010-30.4.2011 Tutkija Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa "Notkea tieto" -hankkeessa.

1.8.-31.10.2010 Päätoiminen tuntiopettaja Tampereen ammattikorkeakoulu, metsätalous.

1.3.-31.7.2010. Tutkija, Yhdyskuntatieteiden laitoksen apuraha väitöskirjatyöhön.

1.3.2008-28.2.2010. Tutkija, Tampereen yliopisto yhdyskuntatieteiden laitos. Suomen akatemian projekti. Luonnon suojelu ja luonnon politiikka: kansalaiskeskustelun merkitys prioriteettien määrittelyssä kaikenkattavan luonnonsuojelun aikakaudella
1.8.-30.9.2006 Päätoiminen tuntiopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, metsätalous (apuraha oli katkolla tämän ajan)

1.1.2005-29.2.2008 Tutkija, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos. Henkilökohtainen apuraha Maj ja Tor Nessling säätiöltä hankkeeseen Lähiösuunnittelun luontoperusta. Uusien esikaupunkien luonto potentiaalina ja suojelun kohteena. Rahoitusta 29.2.2008 asti.

1.11.1992-31.12.2007 Kansanopiston opettaja, ympäristöaineet, Hoikan opisto (virkavapaalla 1.1.2005-31.12.2007)

Julkaisuja

Asikainen, E. (2014). Luontopolitiikkaa lähiöissä. Lähiöluonnon muotoutuminen Tampereen Hervannassa ja Vuoreksessa. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. Acta Universitatis Tamperensis 1991.

Asikainen, E. (2014). Lähiöluonnon muotoutuminen ja lähiön ekologian logiikat Tampereen Hervannassa. Terra 127(1), 3-19.

Asikainen, E. & Mäkinen, K. (2013). Jalat muistavat ja askeleet kertovat: Kehollinen muistaminen kaupunkiluonnossa. Teoksessa Lento, Katri & Olsson, Pia (toim.) Muistin kaupunki. Historiallinen Arkisto 138. SKS: Helsinki. ss. 129 – 162.

Jokinen, A., Asikainen, E., Ranta, P. & Viljanen, V. (2012). Ekologisen tiedon visualisointi ja rajatyö kaupunkiluonnon hallinnassa. Yhdyskuntasuunnittelu 50(1), 7-22.

Ranta, P., Viljanen, V., Tanskanen, A., Asikainen, E. & Jokinen, A. (2012). Tampereen kasvit ja kaupunkiekologia. Lutukka 28(1), 3-17.

Asikainen, E. & Blinnikka, P. (2012). Luku 8.2. Miten kehittää kestävyyden eri näkökulmia yrityksissä - tukiprosessi yrittäjille ja kehittäjille. Teoksessa: Torniainen, A. & Matilainen, A. (toim.) Kestävyys maaseutumatkailussa – piilotettu voimavara. Nykytila-analyysi kestävästä maaseutumatkailusta Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutin raportteja 82. 47-53.

Lindroos, J., Asikainen, E., Kivikangas, K. & Törn, A. (2012). Luku 8.1.2. Ekologinen kestävyys. Teoksessa: Torniainen, A. & Matilainen, A. (toim.) Kestävyys maaseutumatkailussa – piilotettu voimavara. Nykytila-analyysi kestävästä maaseutumatkailusta Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutin raportteja. 82. 44-45.

Blinnikka, P. & Asikainen, E. (2012). Esteettömyyden merkitys maaseutumatkailun kilpailukyvyn kannalta. Teoksessa Blinnikka, P. (toim.) Maaseutumatkailu - kestävyyslaji? Näkökulmia kestävään matkailuun maaseudulla. Jyväskylän ammattikorkekoulun julkaisuja 127. Jyväskylä. 40-48.

Asikainen E., Blinnikka, P & Kivikangas, K. (2012). Kestävyys osana maaseutumatkailuyrityksen/ -tuotteen laatua. Teoksessa Blinnikka, P. (toim.) Maaseutumatkailu - kestävyyslaji? Näkökulmia kestävään matkailuun maaseudulla. Jyväskylän ammattikorkekoulun julkaisuja 127. Jyväskylä. 17-32.

Asikainen E., & Kivikangas, K. (2012). Johdanto kestävään matkailuun - mitä se on ja miten se ymmärretään. Teoksessa Blinnikka, P. (toim.) Maaseutumatkailu - kestävyyslaji? Näkökulmia kestävään matkailuun maaseudulla. Jyväskylän ammattikorkekoulun julkaisuja 127. Jyväskylä. 9-12.

Pollari, M., Laari, A., Halme A., Asikainen, E. (2011). Kylätalo kuntoon - opas kylätalon energia- ja ympäristöasioiden parantamiseen. Ekokumppanit. Tampere.