Lyhyt CV

Lataa yksityiskohtainen CV tästä

Poliittiset luottamustoimet

Sastamalassa ja aiemmassa Vammalassa

Muita poliittisia luottamustoimia

Koulutus

2014 Hallintotieteiden tohtori. Tampereen yliopisto. Väitöskirja ”Luontopolitiikkaa lähiöissä. Lähiöluonnon muotoutuminen Tampereen Hervannassa ja Vuoreksessa”

1993-94 Ammatillinen opettajakoulutus kehitysmaasuuntautuneessa
koulutusohjelmassa, Kurun normaalimetsäoppilaitos

1991 Filosofian maisteri, biologian koulutusohjelma, Joensuun yliopisto

1986 Ylioppilas Puumalan yhteislukio

Päätoimet

1.8.2019- Lehtori Tampereen ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Kestävä koulutus ja opettajuus.

1.8.2015-31.7.2019 Lehtori. Tampereen ammattikorkeakoulu. Teollisuusteknologian yksikkö. Oto Kestävän kehityksen ryhmän puheenjohtaja.

1.8.2011-31.7.2015 Päätoiminen tuntiopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu teollisuusteknologian yksikkö, metsätalouden koulutusohjelma ja degree programme in environmental engineering. Syyslukukaudesta 2012 tehtävään sisältyy Kestävän kehityksen asioista vastaaminen Tampereen ammattikorkeakoulussa.

1.11.2010-30.4.2011 Tutkija Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa "Notkea tieto" -hankkeessa.

1.8.-31.10.2010 Päätoiminen tuntiopettaja Tampereen ammattikorkeakoulu, metsätalous.

1.3.-31.7.2010. Tutkija, Yhdyskuntatieteiden laitoksen apuraha väitöskirjatyöhön.

1.3.2008-28.2.2010. Tutkija, Tampereen yliopisto yhdyskuntatieteiden laitos. Suomen akatemian projekti. Luonnon suojelu ja luonnon politiikka: kansalaiskeskustelun merkitys prioriteettien määrittelyssä kaikenkattavan luonnonsuojelun aikakaudella
1.8.-30.9.2006 Päätoiminen tuntiopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, metsätalous (apuraha oli katkolla tämän ajan)

1.1.2005-29.2.2008 Tutkija, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos. Henkilökohtainen apuraha Maj ja Tor Nessling säätiöltä hankkeeseen Lähiösuunnittelun luontoperusta. Uusien esikaupunkien luonto potentiaalina ja suojelun kohteena. Rahoitusta 29.2.2008 asti.

1.11.1992-31.12.2007 Kansanopiston opettaja, ympäristöaineet, Hoikan opisto (virkavapaalla 1.1.2005-31.12.2007)

Julkaisuja

(vuoden 2021 julkaisut vielä päivittämättä)

Asikainen, E. Kukkonen, H., Hakala, K., Harju, E., Kyhä, H., Lahtinen, J., Nevalainen, V., Ranne, P. & Tapani, A. 2020. Kohti kestävää koulutusta ja opettajuutta. TAMKjournal 3.9.2020. https://tamkjournal.tamk.fi/kohti-kestavaa-koulutusta-ja-opettajuutta/

Hiipakka, M., Arminen, P., Asikainen, E.,Kanto, P., Korhonen, M., Kukkasniemi, N., Viljamaa, M., Lähteenmäki, E. 2020. Kiertotalous-AMK-hankkeesta oppimateriaalia yhteiseen käyttöön. TAMKJournal 27.5.2020. http://tamkjournal.tamk.fi/kiertotalous-amk-hankke...

Asikainen, E. & Holm, T. 2020. Ammattikorkeakoulut edistävät kestävyyttä ekologisesti monin tavoin. AMK-lehti/UASJournal 2/2020 https://uasjournal.fi/paakirjoitus/kestavyytta-monin-tavoin/

Kallio, E. & Asikainen, E. 2020. Kohti kestävää jätehuoltoa Venäjällä ja Kazakstanissa. AMK-lehti/UASJournal 2/2020 https://uasjournal.fi/2-2020/kohti-kestavaa-jatehuoltoa/.

Asikainen, E. & Kallio, E. 2020. Kestävänjätehuollon koulutusosaamista vahvistamassa Venäjällä ja Kazakstanissa. Julkaisussa: TAMK-konferenssi : TAMK conference 2020. https://www.tamk.fi/documents/10181/60405/TAMK-kon...

Asikainen, E. 2019. The Role of Peer Learning in Experiential Learning about Nature in a Heterogeneous Group. Teoksessa S. Shcumann, P. Favre & A. Mollenkopf (toim.) “Green, Outdoor and Environmental Education” in Forschung und Praxis. Düren, Shaker Verlag, 85-107.Viskari, E-L., Asikainen, E., Haapamäki, S. & Pakula, S. 2018. Kaupunkiviljely kierrättää ravinteita

– vai kierrättääkö? Kuivike 1/2018 12 – 13.

Tuukkanen, K., Viskari, E-L., Asikainen, E. Kaupunkiviljelyn uusi aalto? Kuivike 1/2017.

Asikainen, E. 2017. Opitaan yhdessä kestävästä kehityksestä. Julkaisussa: TAMK-konferenssi - TAMK-conference 2017: learning and working together, 227 – 232. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2017.pdf

Jokinen, A., Asikainen, E., Willman, K. 2017. How to grow multifunctionality in food system planning. Yhdyskuntasuunnittelu 55(3), 48-63.

Asikainen, E., S. Hellman, L. Parjanen, M. Puputti, S. Raatikainen & M. Schroderus 2017. Unipoli Green—Four Universities. Working Together for Sustainability. In Leal Filho, W., M. Mifsud, C. Shiel & R. Pretorius (Eds.) Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education. Volume 3, 257-273. Springer, Berlin. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47895-1_16

Asikainen, E. 2016. Ekologis-limnologiset selvitykset Kuivasjärven valuma-alueella 2013-2014 ja järven syvänteissä. Mustonen, T.toim. Kotoperäinen maailma: Kuivasjärven ympäristöhistoriaa. OSK Lumituuli, 139– 151.

Asikainen, E. 2016. Luonnontieteellinen vuoropuhelu paikallisen tiedon havainnoista. Teoksessa Mustonen, T. toim. Kotoperäinen maailma: Kuivasjärven ympäristöhistoriaa. OSK Lumituuli, 184 –

185.

Asikainen, E & Viskari E.-L. 2016. Kaupunkiviljely kokeiluna ja liiketoimintana. Alue ja Ympäristö 45(2), 70-74.

Asikainen, E. (2014). Luontopolitiikkaa lähiöissä. Lähiöluonnon muotoutuminen Tampereen Hervannassa ja Vuoreksessa. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. Acta Universitatis Tamperensis 1991.

Asikainen, E. (2014). Lähiöluonnon muotoutuminen ja lähiön ekologian logiikat Tampereen Hervannassa. Terra 127(1), 3-19.

Asikainen, E. & Mäkinen, K. (2013). Jalat muistavat ja askeleet kertovat: Kehollinen muistaminen kaupunkiluonnossa. Teoksessa Lento, Katri & Olsson, Pia (toim.) Muistin kaupunki. Historiallinen Arkisto 138. SKS: Helsinki. ss. 129 – 162.

Jokinen, A., Asikainen, E., Ranta, P. & Viljanen, V. (2012). Ekologisen tiedon visualisointi ja rajatyö kaupunkiluonnon hallinnassa. Yhdyskuntasuunnittelu 50(1), 7-22.

Ranta, P., Viljanen, V., Tanskanen, A., Asikainen, E. & Jokinen, A. (2012). Tampereen kasvit ja kaupunkiekologia. Lutukka 28(1), 3-17.

Asikainen, E. & Blinnikka, P. (2012). Luku 8.2. Miten kehittää kestävyyden eri näkökulmia yrityksissä - tukiprosessi yrittäjille ja kehittäjille. Teoksessa: Torniainen, A. & Matilainen, A. (toim.) Kestävyys maaseutumatkailussa – piilotettu voimavara. Nykytila-analyysi kestävästä maaseutumatkailusta Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutin raportteja 82. 47-53.

Lindroos, J., Asikainen, E., Kivikangas, K. & Törn, A. (2012). Luku 8.1.2. Ekologinen kestävyys. Teoksessa: Torniainen, A. & Matilainen, A. (toim.) Kestävyys maaseutumatkailussa – piilotettu voimavara. Nykytila-analyysi kestävästä maaseutumatkailusta Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutin raportteja. 82. 44-45.

Blinnikka, P. & Asikainen, E. (2012). Esteettömyyden merkitys maaseutumatkailun kilpailukyvyn kannalta. Teoksessa Blinnikka, P. (toim.) Maaseutumatkailu - kestävyyslaji? Näkökulmia kestävään matkailuun maaseudulla. Jyväskylän ammattikorkekoulun julkaisuja 127. Jyväskylä. 40-48.

Asikainen E., Blinnikka, P & Kivikangas, K. (2012). Kestävyys osana maaseutumatkailuyrityksen/ -tuotteen laatua. Teoksessa Blinnikka, P. (toim.) Maaseutumatkailu - kestävyyslaji? Näkökulmia kestävään matkailuun maaseudulla. Jyväskylän ammattikorkekoulun julkaisuja 127. Jyväskylä. 17-32.

Asikainen E., & Kivikangas, K. (2012). Johdanto kestävään matkailuun - mitä se on ja miten se ymmärretään. Teoksessa Blinnikka, P. (toim.) Maaseutumatkailu - kestävyyslaji? Näkökulmia kestävään matkailuun maaseudulla. Jyväskylän ammattikorkekoulun julkaisuja 127. Jyväskylä. 9-12.

Pollari, M., Laari, A., Halme A., Asikainen, E. (2011). Kylätalo kuntoon - opas kylätalon energia- ja ympäristöasioiden parantamiseen. Ekokumppanit. Tampere.