Vaaliteemat 2017

Avoin, läpinäkyvä päätöksenteko ja todelliset vaikutusmahdollisuudet

  • Asukkaat ovat arjen asiantuntijoita, käytetään heidän asiantuntemustaan
  • Päätöksenteossa pitää olla tasavertaisena taloudellisten vaikutusten arvioinnin rinnalla arviointi ympäristövaikutuksista sekä päätöksen vaikutuksista ihmisiin.

Ennaltaehkäisy ja kaikista huolehtiminen

  • Perheiden ja vanhusten palvelujen hyvä järjestäminen eivät ole toisilleen vastakkaisia asioita. Vain huolehtimalla siitä, että nuoret eivät syrjäydy pystymme huolehtimaan myös väistämättä kasvavasta vanhusväestöstä
  • Ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin korjaaminen: panostetaan siihen - siis kulttuuriin, liikuntaan, kirjastoihin, Sastamalan opistoon ja monipuoliseen nuorisotyöhön.

Hyvä asuinympäristö ja kestävä kaupunki

  • Hyvässä kaupungissa on monenlaisia alueita: tiivistä kaupunkia, väljää maaseutua ja oikeaa erämaata. Hyvällä maankäytön ohjauksella tämä onnistuu.
  • Tehdään perheille mahdolliseksi yhden auton politiikka: suunnitellaan kevyt liikenne ja joukkoliikenne uusiksi. Tässäkin riittävän tiiviiksi ryhmitetty asutus on avainasemassa.
  • Määritellään Sastamalan kaupungin hankintaohjeet sellaisiksi, että reilujen ja kestävien hankintojen tekeminen onnistuu.