Sastamalan talousarvio kaupungin strategian valossa

Share |

Maanantai 16.12.2013 klo 23:58 - Eveliina Asikainen


Hyvä valtuuston puheenjohtaja, virkamiehet, muut valtuutetut ja kuntalaiset,

nyt päätettävänä oleva talousarvio on ensimmäinen merkittävä Sastamalan uutta strategiaa toteuttava päätös. Siksi tarkastelen talousarvioesitystä nimenomaan siitä näkökulmasta, miten hyvin se onnistuu toteuttamaan tuoretta strategiaa.

Strategiset valinnat ovat tasapainoinen talous, elämänhallinnan edistäminen, turvallinen kasvun ja opin polku, yritystoiminnan edellytysten kehittäminen ja vetovoiman vahvistaminen. 

Taloudessa on tunnistettu sekä olennaiset ongelmat että toimivasti ja tehokkaasti järjestetyt prosessit, osin Maisema-analyysin avulla. Poliittisten linjausten tekemiseksi on tärkeää tunnistaa myös ne asiat, jotka hoidamme muihin kuntiin verraten hyvin: tällä hetkellä niitä näyttävät olevan erityisesti ikäihmisten asuminen ja kotihoito. Talouden ongelmista erikoissairaanhoidon kustannusten nousun leikkaaminen ei ole yksinkertainen asia, koska siihen liittyy huomattavia työllisyysvaikutuksia aluesairaalan kautta. Siksi kaupunginjohtajan katsauksessa mainittu yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa ja kaikkien vaihtoehtojen selvittäminen on äärimmäisen merkittävä Sastamalan tulevalle kehitykselle. Erikoissairaanhoidon turvaamiseksi Sastamalassa meidän on oltava valmiita tekemään ennakkoluulottomia ratkaisuita. Talvikkihankkeen lopputulemaa voi pitää tässä päätöksenteossa vain yhtenä alustavana vaihtoehtona. Erikoissairaanhoidon säilyminen Sastamalassa on tärkeä vetovoimatekijä.

Nyt kun Sastamalan kaupungin uusi virkamiesjohto on päässyt perehtymään työhönsä ja vanhusten asumispalvelut ovat Sastamalassa jo vanhuspalvelulain mukaisella tasolla, meillä on mahdollisuuksia tehdä uusia ratkaisuita ja avauksia. Talousarvioissa tärkeä sellainen on perhepalvelukeskustoiminnan aloittaminen. Tämä on erittäin tärkeä strateginen ratkaisu. Se tukee perheiden elämänhallintaa sekä turvallista kasvun ja opin polkua. Ratkaisun vaikutukset näkyvät apua tarvitsevien perheiden tilanteen paranemisena sekä huostaanottojen vähenemisenä. Tästä on näyttöä niistä kunnista, joissa vastaava toiminta on aloitettu. Siksi toiminnan voi luottaa tuovan taloudellisiakin säästöjä todennäköisesti jo vuonna 2014, mutta viimeistään 2015. 

Strategisista painopistealueista elämänhallinta on talouden hallinnan lisäksi kokonaisuutena hyvin esillä talousarviossa. Muut painopistealueet jäävät usein tunnistamatta sitovia tavoitteita määriteltäessä, vaikka niihin kohdistettuja tavoitteita olisi asetettukin. Aina sitovien tavoitteiden yhteys strategian painopisteisiin ei ole selvä. Eri prosesseissa on myös huomattavia eroja tavoitteiden asettelussa. Palaan tavoitteisiin yksityiskohtaisessa käsittelyssä.

Henkilöstöä koskevat yhteiset tavoitteet ja talousarvioissa suunnitelmallisesti esille nostettu henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittyminen ovat olennaisia välineitä selviytyä kuntatalouteen ja kunnan tehtävien hoitamiseen hoitavista haasteista. Kun kunnan tehtävät eivät nimittäin pysy samoina, ja henkilöstöä pyritään vähentämään, täytyy suunnitella tarkoin, mitä vakansseja voidaan muuttaa toisiksi ja mitä tehtäviä joko jättää hoitamatta tai ostaa yksityiseltä, jotta pystytään vastaamaan muuttuviin palvelutarpeisiin. 

Muuten talousarvio on aika varovainen rakenteellisten muutosten suhteen. Vihreän Sastamalan valtuustoryhmällä oli aika erilaisia, rohkeampia, näkemyksiä siitä, miten tarvittavat säästöt voidaan saada aikaan: esityksiä, joilla voisimme olla strategiamme vision mukainen edelläkävijä ja osaava uudistaja. Näihin kuuluu mm. terveyspalvelujen osittainen siirtäminen pyörille, jolloin palvelujen saatavuus lähellä ei ole seinistä kiinni. Kouluverkossa pidimme lukiotoiminnan keskittämistä yksittäisten alakoulujen lakkauttamista parempana tapana toteuttaa tuottavuutta kouluverkossa. Myös turvallisen kasvun ja opin polun näkökulmasta lähellä sijaitseva alakoulu on tärkeämpi kuin lähellä sijaitseva lukio.

Ryhmämme talousarviomuutokset koskevat turvallisen opinpolun vahvistamista lukion opinto-ohjauksen vahvistamisella sekä Stormin kirjastotoiminnan varmistamisella.

Lopuksi haluamme kiinnittää huomion koko kaupunkikonsernin talouteen. Tällä hetkellä kaupungilla on lainaa n. 47 ME ja kuntakonsernilla 75 ME. Suunnitelmakauden lopulla kaupungin lainamääräksi arvioidaan 54 ME. Kun konsernin investointipaineet otetaan huomioon, lienee kokonaislaina suunnittelukauden lopulla yli 90 ME. Kaupunki on mukana konserniohjauksen kehittämishankkeessa. Toivottavasti se näkyy tulevissa talousarvioissa siten, että konsernitason talouden kehitys näkyy selkeämmin jo talousarvion yleisosasta. Vuoden 2014 talousarvioissa konsernin eri osille on jo asetettu tavoitteita aiempaa enemmän, mutta myös seurannan täytyisi tapahtua koko konsernin tasolla. 

Kiitän kaikkia valtuustoryhmiä ja kaupungin työntekijöitä hyvästä yhteistyöstä ja uskon että saamme vihreän Joulun.

Kirjoitus perustuu Sastamalan Vihreän valtuustoryhmän talousarvioryhmäpuheenvuoroon 16.12.2013


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini