Käytetään ja esitetään tietoa avoimesti

Kestävien hyvinvointipalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä tarvitaan kaikkien tietoa: palveluiden käyttäjien, eri asemissa olevien työntekijöiden, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden.

Työntekijöillä on valtavasti tietoa toimivista ja toimimattomista käytännöistä. Tämän tiedon käyttäminen toiminnan kehittämisessä osoittaa työntekijöiden arvostamista. Työntekijöiden asiantuntemusta eri puolilta Pirkanmaata tarvitaan, jotta palvelut ovat samaan aikaan tasapuolisia,paikallisesti toimivia ja kustannustehokkaita.

Tamperelainen malli ei välttämättä toimi Kihniössä tai Valkeakoskella. Alueilla on oltava mahdollisuus toteuttaa sellaisia palvelumalleja, joilla syntyy alueen erityistarpeisiin sopiva tapa tuottaa palveluita.

Kehittämiseen tarvitaan myös tutkimustietoa ja järjestelmistä kertyvää seurantatietoa. Tietojärjestelmissä tulee kiinnittää huomiota käyttäjäystävällisyyteen ja helppouteen, jotta käytännön työn tekijöiden ajasta ei menisi liikaa kirjaamiseen.

Kaikkien tietoa käyttämällä rakennetut hyvinvointipalvelut kestävät tarkastelun monesta näkökulmasta. Palveluiden suunnittelu, hallinto ja päätöksenteko on avointa, saavutettavaa ja helposti kaikkien seurattavissa. Myös palvelujen käyttöä tai riittävyyttä sekä laatua ja asiakaskokemuksia on helppo seurata.