Hyvinvointipalveluita kestävästi

Haluan olla luomassa periaatteiltaan ja järjestelyiltään kestäviä hyvinvointipalveluita - sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea - Pirkanmaalle.

Kestävät hyvinvointipalvelut kestävät tarkastelun monesta näkökulmasta. Palveluiden suunnittelu, hallinto ja päätöksenteko on avointa, saavutettavaa ja helposti kaikkien seurattavissa. Samalla hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän on oltava sellainen, että tietoon perustuva ja vaikuttavuuteen tähtäävä johtaminen on mahdollista ja tuottaa tulosta. Lisäksi meidän on löydettävä tapoja järjestää palvelut ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi erityisesti palvelujen käyttäjien, mutta myös hyvinvointialueen näkökulmasta.

Tämä ei ole helppo harjoitus, eikä siihen ole yhtä oikeaa ratkaisua, mutta kuka meistä haluaisi vastakohtaa: ekologisesti, sosiaalisesti tai taloudellisesti kestämättömiä hyvinvointipalveluita. Eihän se ole hyvinvointia.

Tiivistän näkemykseni kestävästi toimivasta hyvinvointialueesta seuraavasti

Kestävästi toimiva hyvinvointialue

Lihavoiduista teemoista löytyy jo lisää näkemyksiä. Muista on tulossa.