Monipuolisia mahdollisuuksia osallistua

Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestämistä tulee suunnitella ja toteuttaa osallistaen laajasti ja monipuolisesti asukkaita.

Käyttämällä palveluiden käyttäjien kokemustietoa käyttämällä varmistetaan, että tarpeetja palvelut kohtaavat. Kokemustietoa tulee tuottaa ja tulkita monipuolisestiyhdessä palveluiden käyttäjien, palveluja tuottavien yritysten ja yhdistystensekä lakisääteisten vanhus-, vammais- ja uorisoneuvostojen ja muiden vaikuttajaryhmien kanssa.

Ehdotan, että kokeilemme Pirkanmaalla osallistuvaa budjetointia, asukasraateja ja järjestöjen kuulemisia sekä panostamme sujuviin palautteenantotapoihin. Näin varmistetaan, että eri puolilla maakuntaa asuvat, monenlaiset asukkaat pääsevät vaikuttamaan.

Koska nuoret eivät voi äänestää edustajiaan aluevaltuustoon, on nuorten vaikutusmahdollisuudet turvattava hyvinvointialueen rakenteissa muuten. Ehdotan aloiteoikeutta hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle ja hyvinvointialueeseen kuuluvien kuntien nuorisovaltuustoille.

Onnistuakseen osallisuus tarvitsee resursseja. Haluan varmistaa, että demokratian toteutumiselle varataan riittävät resurssit, jotka kattavat myös selkeän ja kattavan viestinnän ajankohtaisista, valmistelussa olevista sekä jo päätetyistä asioista.

Kestävästi toimiva hyvinvointialue tarjoaa moipuolisia osallistumismahdollisuuksia myös toiminnan vakiinnuttamisen jälkeen.