Kestävää hyvinvointia yhteistyöllä

Hyvinvointi on koko yhteiskunnan asia. Vain hyvinvoiva yhteiskunta voi olla kestävä
yhteiskunta.

Yhteiskunnan kokonaisvaltaisen kestävyyden näkökulmasta ratkaisevaa on, kuinka onnistumme
vahvistamaan perusterveydenhoitoa, puuttumaan mielenterveysongelmiin ajoissa,
ennaltaehkäisemään kansansairauksia, huolehtimaan ikäihmisten toimintakyvystä
ja vastaamaan hoitoalan työvoimapulaan.

Kestävästi toimiva hyvinvointialue panostaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn ja taloudellisesti toimiviin palveluketjuihin. Näin on mahdollista pitää kustannukset hallinnassa pidemmällä aikavälillä. Samalla parannetaan koko yhteiskunnan
sosiaalista kestävyyttä ja vähennetään terveydenhuollon ekologista kuormaa.

Kokonaisvaltaiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan kuitenkin monien toimijoiden yhteistyötä. Yksi tärkeimmistä ovat kunnat. Niiden. maankäytön suunnittelussa ratkaistaan mahdollisuuksia liikkua pyöräillen tai kävellen sekä asua hyvin eri elämänvaiheissa. Kunnissa päätetään myös päivähoitoon ja kouluun liittyvistä asioista ja siitä, miten niissä tuetaan lasten ja nuorten kasvua hyvinvoiviksi kansalaisiksi.

Myös helposti saavutettavat ja monipuoliset kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut sekä vapaan sivistystyön toiminta ovat tärkeitä jokaisen hyvinvoinnille. Kunnat tukevat näitä järjestäviä yhdistyksiä ja järjestävät toimintaa osin itsekin.

Erilaiset järjestöt ja yritykset ovat tärkeitä sekä ennaltaehkäisevässä työssä että palveluiden järjestäjinä. Lopulta ohjaavaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävä lainsäädäntö luo toimintaedellytykset kaikille hyvinvoinnin edistämisen kanssa toimiville.

Kestävästi toimiva hyvinvointialue luodaan yhteistyöllä!