Luonnon rakastamisen tärkeydestä

Sunnuntai 17.11.2013

Eilen vietin mieheni kanssa päivän BirdLife Suomen 40-vuotisjuhlissa. Se viritti mielessäni monenlaisia pohdintoja luonnonharrastuksen olemuksesta. Toisena pohdintojen virittäjänä oli ystäväni Minna Santaojan luontoharrastuksen poliittisuutta käsittelevä väitöskirja.

Ympäristöpolitiikan tutkija lähestyy lintuharrastusta tietysti hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin lintuharrastajien oma seminaari, mutta niistä löytyy hämmästyttävästi yhteistä. Se suurin yhteinen on Minnan väitöskirjan nimessä: rakkaus luontoon.

Rakkaus luontoon voi saada luontoharrastajat tekemään mitä ihmeellisimpiä asioita: kulkemaan soilla, telttailemaan Suomenlahden saarissa, nukkumaan farmariauton perässä, kirjoittamaan raportteja, kunnostamaan lintujärviä, rakentamaan tekopesiä, valittamaan hallinto-oikeuteen...BirdLifen juhlissa minuun teki suuren vaikutuksen kaksi yli kahdeksankymppistä herrasmiestä. Heitä molempia on motivoinut rakkaus luontoon ja heidän saavutuksensa ovat kiistämättömiä, mutta heidän toimintatapansa ovat täysin erilaiset.

Mauri Rautkari alkoi ikuistaa lintuhavaintojaan kameralla 1940-luvun lopulla ja tarjota havisjuttujaan sanomalehtiin. Myöhemmin hän kuului ensimmäisiin värikuvia ottaneisiin luontokuvaajiin. Hän toimi Rauma-Repolassa ja yrittäjänä, mutta julkaisi tuolloinkin aktiivisesti aikakausissa luonto- ja matkailuartikkeleita. Yritysuran hän jätti, kun hänet vuonna 1976 kutsuttiin Suomen WWF:n pääsihteeriksi "päätoimiseksi kerjääjäksi", kuten hän itse sanoi. Siinä työssä hän lobbasi niin Suomessa kuin maailmalla, ja viihtyi aivan selvästi eliiteissä. Matkoiltaan hän raportoi suomalaisissa aikakauslehdissä. Esimerkiksi ensimmäiset Brasilian sademetsien tuhoista kertovat jutut ovat hänen käsialaansa. Hän onnistui selvästi hankkimaan luonnonsuojelulle rahaa ja tukea sekä laajentamaan linthuharrastajien piiriä esim. perustamalla linturallin. Kuitenkin mukana on koko ajan ollut oma kurinalainen havaintojen keruu.

Toinen eilisillan vaikuttava herrasmies oli Rautkarin ikätoveri Pentti Linkola. Linkolan kohdalla rakkaus luontoon vei tiukan ideologiseen elämäntapaan, mutta senkin ytimessä on valtava määrä järjestelmällistä luonnon havainnointia, ja toisaalta niin havainnoista kuin omista ajatuksista kirjoittamista.  Toisaalta myös hänen työhönsä on loppuaikoina sisältynyt varjoen keruuta erityisesti vanhojen metsien suojeluun luonnonperintösäätiön kautta. Eilisiltaisen Linkolan puheen keskeinen sisältö oli ihmisen ja luontokappaleiden samankaltaisuus sekä lintujen rakastaminen. Hän itse lauloi: "Niin montaa minä lempinyt olen, vain lintuja rakastanut".

Jos Rautkari toi luonnonsuojelulle lisää niin taloudellisia kuin muitakin tukijoita, Linkola syvensi luonnonsuojelua ideologiana. Molempia on tarvittu ja tarvitaan edelleen luonnonsuojelun ja luontoharrastuksen maailmassa. Samalla he ovat upeita esimerkkejä siitä, että jokainen meistä voi löytää oman tapansa toteuttaa luonnon rakkautta ja toimia luonnon puolesta.

Olennaisinta on kuitenkin se, mikä on molempien taustalla: rakkaus luontoon yhdistettynä taitoon havaita ja tulkita luonnossa tapahtunutta. Ja se taas vie siihen omaan tutkimusaiheeseeni: luontoon lähellä meitä. Luontoa täytyy olla lähellä ja siellä täytyy käydä, nähdä, havaita ja kokea, jotta voi kiintyä luontoon ja oppia havaitsemaan sen muutoksia. Tästä ovat kirjoittaneet monet yhteiskunnalliset ympäristötieteilijät.

Luonnonsuojelun paradoksi on, että meidän täytyy suojella suhteellisen tavanomaista luontoa lähellä ihmistä, jotta yhä suurempi osa ihmisistä olisi riittävän kiinnostunut suojelemaan luontoa kaukana. Eikä sen luonnon suojelemisen tarvitse olla passiivista: se voi, ja sen pitäisikin olla aktiivista tekemistä, niin luonnonharrastusta kuin erilaista luonnon hoitoa ja viljelyä ja suorastaan luonnon tekemistä.

Ja lopuksi. Päiväseminaarin tietopuolisessa katsauksessa Suomen linnuston tilaan tuli hyvin esille, että suojelutoimilla on vaikutettu linnuston kehitykseen. Se motivoikoon meitä toimimaan rakkaamme hyväksi - kukin itselle sopivalla tavalla.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: luonnonsuojelu, Bird Life, luontoharrastus